Verkstaden
I vår verkstad utförs svetsning, kantpressning, valsning och skärande bearbetning. Vi har stor erfarenhet av rostfritt plåtslageri och tillverkning av mekaniska komponenter, t ex verktygslådor och tankar till lastbilar. Vi bygger även hela maskinsystem enligt kundens önskemål. Vår verkstadslokal är ca 1200 kvm.